Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är: (Uthyrarens namn, adress och telefon. Om villkoren gäller flera uthyrare, skall det klart framgå vem som ansvarar för respektive hyresobjekt)
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • Du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
  • Stugan/Lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. (Försök få sådant på papper för säkerhets skull).
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
  • Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 14:00 avtalad ankomstdag till kl. 11:00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
  • Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om det nedan.