Om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 250 kronor per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på högst 200 kr per stuga/lägenhet, utan någon extra kostnad
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.