Om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.