Om jag vill avboka?

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än (högst 40) dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på (högst 500)  kr. Om du avbokar (högst 40) dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala (högst 90%) av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på (högst 500) kronor. 

Bokningar som gjort via säljkanaler som exempel Booking.com, Hotels.com, Airbnb.com. Gäller villkor för avboknings regler, finns på de olika boknings sidorna.